FAQ

Meest gestelde vragen

Hier vindt je de meest gestelde vragen over het programma Job in the Cloud

De opleiding zelf

Wat is de naam van de opleiding

De opleiding heet HBO-ICT Cyber Security & Cloud Duaal.

Is het een volledige HBO opleiding?

Ja, het is een volledige HBO-ICT opleiding. Je krijgt een HBO-ICT Bachelor of Science diploma.

Hoe lang duurt de opleiding?

De opleiding duurt 4 jaar.

Hoeveel dagen per week?

In de eerste twee jaar van je studie, werk je drie dagen per week bij het bedrijf en ga je twee dagen in de week naar de opleiding bij Hogeschool Utrecht. In het derde jaar ben je vooral bezig in de praktijk, met je werk en met praktijkopdrachten van Hogeschool Utrecht. In het vierde jaar maak je je afstudeerscriptie bij je bedrijf en volg je geen lessen meer bij Hogeschool Utrecht.

Havisten en vwo-ers volgen in het eerste jaar een apart programma. In het eerste half jaar (eerste semester) volg je vijf dagen in de week de duale HBO opleiding Cyber Security & Cloud bij Hogeschool Utrecht. In het tweede semester volg je vier dagen in de week deze HBO opleiding. Daarnaast loop je één dag in de week stage bij een van onze bedrijven. In het tweede jaar volg je hetzelfde programma als de overige studenten. Twee dagen naar de HU en drie dagen aan het werk (salaris en vierjarig contract).

Hoeveel zelfstudie (of huiswerk) vraagt de studie per week?

De opleiding bestaat uit twee lesdagen per week bij Hogeschool Utrecht voor afgestudeerde MBO-ers. Houd daarnaast wekelijks rekening met 8-12 uur zelfstudie afhankelijk van je voorkennis en de projecten die je oppakt bij je werkgever. In de praktijk leer je veel! Het onderwijs zal bestaan uit theorielessen, praktijklessen, werkcolleges en projecten die je ook bij je werkgever uitvoert.

Krijg ik tentamens?

Ja. Elke cursus wordt afgesloten met een formele toets. Ook elk project wordt met een formele toets afgesloten, b.v. een werkstuk, verslag etc. De vorm van toetsing varieert per cursus.

Doe ik ook projecten in de opleiding?

Het onderwijs bestaat altijd uit een combinatie van inhoudelijke vakken en een project, waar je de stof dan gaat toepassen. Die projecten ga je uitvoeren in je werkomgeving. Ieder blok staat er een project gepland in het curriculum. Die projecten zijn een integratie van de “omliggende” vakken van dat blok. Voltijd studenten doen die projecten in groepjes, duaal studenten zullen deze doen in hun beroepsomgeving. De opleiding definieert dus wel, op basis van het curriculum, het onderwerp of doelstelling van het project. De exacte invulling hangt af van de beroepscontext van de student.

Het eerste half jaar is algemeen HBO ICT. Hoe ziet dit eruit voor duaal studenten?

Het eerste semester (twee blokken, samen half jaar) bevat algemene vakken over HBO-ICT. De opbouw van het eerste semester (twee blokken van ieder 10 weken) is net even anders dan dat van alle overige blokken in de studie.
Over het eerste blok: Dit blok bestaat uit twee vakken (net als andere blokken) en daarnaast voeren de studenten zogenaamde “mini projecten” uit. Deze kunnen deels in de beroepsomgeving gedaan worden (dan wijkt het niet af van alle andere projecten), en deels zullen deze op de HU gedaan worden. (bijv een project om met Raspberry PI iets te bouwen). Het allereerste blok zal de student daarom waarschijnlijk 8-9 weken naar de HU moeten komen (2 dagen per week) ipv 6 weken (zoals bij alle andere blokken).
Het tweede blok is in dezelfde vorm als alle andere blokken: twee vakken, en een project binnen de bedrijfscontext. Afwijkend van andere projecten is echter dat tijdens dit project ook een aantal Professional Skills workshops gegeven worden, waarvoor de student dan naar de HU moet komen. Ook hier zal de student dus waarschijnlijk 8-9 weken naar de HU moeten komen (2 dagen per week) ipv 6 weken (zoals bij alle andere blokken na dit semester).

Welke vakken krijg ik?

Het exacte vakkenpakket (curriculum) staat in de studiegids, die op de HU website te zien is.

Hoeveel is het collegegeld?

Het collegegeld is gelijk aan dat van een voltijdstudie. Er gelden dezelfde voorwaarden. Zie hiervoor https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/halvering-collegegeld-eerstejaar

 

Heb ik recht op studiefinanciering?

De voorwaarden voor studiefinanciering zijn gelijk aan die van de voltijdstudie. Er gelden dezelfde voorwaarden. Zie hiervoor de website van DUO (www.duo.nl).

Kan ik switchen van duaal naar de voltijd HBO-ICT SNE opleiding?

De duale opleiding Cyber Security & Cloud en de voltijd opleiding Cyber Security & Cloud zijn inhoudelijk voor een groot deel gelijk. Als je verandert van duaal naar voltijd (of omgekeerd) verandert je formele examenprogramma. Voor punten die je daar al op hebt behaald kan je een verzoek doen om deze over te zetten naar het nieuwe programma. Omdat er veel overlap is, zal dat relatief weinig problemen opleveren. Maar het kan zijn dat je toch een enkel vak alsnog moet inhalen, omdat deze niet in het ene programma zit en wel in het andere programma. Met een afgeronde propedeuse Cyber Security & Cloud word je direct toegelaten tot jaar twee van de voltijdopleiding en omgekeerd.

Als je geen afgeronde propedeuse hebt of als je later in de studie wilt switchen, zal dit in overleg met de opleiding worden bekeken. Het kan zijn dat je dan alsnog bepaalde vakken moet inhalen.

Waar vind ik meer informatie over de opleiding?

Meer informatie is te vinden op de volgende website:

(De Duale opleiding doet de HU samen met de Cloud IT Academy).

Werkgever en salaris

Moet ik zelf een werkgever vinden?

Op deze site vind je alle gerenommeerde bedrijven van Stichting Cloud IT Academy per regio. Zij geven samen met Hogeschool Utrecht de opleiding vorm én hebben direct een baan voor je. We organiseren regelmatig ontmoetingsdagen, waar je bedrijven kunt leren kennen. Je kunt ook direct solliciteren met de makkelijke cv-generator. Kijk bij Informatiedag en meld je aan voor de eerst volgende bijeenkomst. Je moet je inschrijven bij Hogeschool Utrecht voor 1 september 2020 om met de duale opleiding te beginnen.

Wat wordt er verwacht van een werkgever qua ICT-kennis?

Omdat je veel van je projecten bij je werkgever doet, moet de werkomgeving ICT- technisch complex en groot genoeg zijn om dat te kunnen doen.

Wat wordt er financieel van de werkgever verwacht?

Van de werkgever wordt verwacht dat hij een salaris betaalt. Ook wordt verwacht dat de werkgever aan het eind van elk studiejaar, bij voldoende resultaten, het collegegeld en leermiddel vergoedt.

Moet de werkgever studenten bij de studie begeleiden?

Alle bedrijven die bij Stichting Cloud IT Academy zijn aangesloten, hebben het predicaat 'Investor in Young Cloud Talent'. Zij willen investeren in jou door je goed te begeleiden op de werkvloer en met je studie.

Deze begeleiding komt naast de standaard studieloopbaanbegeleiding die elke student vanuit de HU krijgt.

Krijg ik een salaris?

Afgestudeerde MBO-ers krijgen direct een salaris. De hoogte van het salaris bepaal je in overleg met je werkgever. Havisten en vwo-ers volgen een ander studieprogramma in het eerste jaar. Zij krijgen in het tweede jaar een salaris van hun werkgever.

Moet ik fulltime werken?

Nee, in de eerste twee jaar van je studie, krijg je twee dagen in de week ruimte om je studie op Hogeschool Utrecht te volgen. Daarnaast krijg je rondom tentamens in onderling overleg tijd om je voor te bereiden. In het derde jaar ben je vooral bezig met praktijkopdrachten bij je bedrijf. In het vierde jaar maak je je afstudeerscriptie bij je bedrijf en volg je geen lessen meer bij Hogeschool Utrecht.

Welke rol speelt Stichting Cloud IT Academy?

Stichting Cloud IT Academy is opgezet door bedrijven en brancheorganisaties in de cloud industrie. Samen met deze bedrijven en Hogeschool Utrecht geven wij de duale HBO opleiding Cyber Security & Cloud vorm. Dit is een van de meest praktijkgerichte HBO opleidingen in Nederland.

Voor deelnemende bedrijven werft Stichting Cloud IT Academy talentvolle studenten door voorlichting te geven op MBO/VO en bijeenkomsten te organiseren. Daarnaast investeren we in een trainingsprogramma Persoonlijk Leiderschap om je te helpen bij je persoonlijke ontwikkeling. Dit in samenwerking met Impuls Organisatieadvies en de Universiteit van Amsterdam. De stichting gaat voor een optimale match tussen jou en het bedrijf van je dromen. Mochten er problemen zijn, dan kun je bij ons terecht.

Waar zijn bedrijven, waar ik kan werken, gevestigd?

Er zijn veel bedrijven aangesloten bij Stichting Cloud IT Academy. Kijk op deze site bij werkgevers per regio.

Eisen en rechten

Welke vooropleiding moet ik hebben?

MBO diploma niveau 4 ICT of Netwerk beheerder, havo- of vwo diploma (alle profielen) met affiniteit voor ICT. Voor havisten en vwo-ers geldt een afwijkend programma. Zie toelatingseisen.

Ben je ouder dan 21 jaar, dan kun je deze opleiding ook volgen als je niet aan de toelatingseisen voldoet. Je moet dan een toelatingsonderzoek 21+ halen (zie app.studielink.nl).

Moet ik al ervaring met computers/ICT hebben?

MBO 4 ICT studenten hebben natuurlijk al ervaring met ICT. Heb je een havo of vwo diploma en affiniteit met ICT, dan kun je de opleiding ook volgen. In het eerste half jaar (eerste semester) volg je de HBO opleiding vijf dagen in de week. In het tweede semester volg je vier dagen in de week de duale HBO opleiding Cyber Security & Cloud bij Hogeschool Utrecht. Daarnaast loop je één dag in de week stage bij een van onze bedrijven. In het tweede jaar volg je hetzelfde programma als de overige studenten. Twee dagen naar de HU en drie dagen aan het werk (salaris en contract).

Ons advies aan studenten zonder relevante voorkennis is om op eigen initiatief de volgende voorbereidende cursussen te doen: i. CompTIA A+ en eventueel daarna: ii. CompTIA N+, maar dit is niet verplicht.

Welke verplichtingen gelden er voor de student?

Voor duale studenten gelden dezelfde regels, rechten en plichten als voor voltijd studenten. Zie hiervoor www.hu.nl.
Omdat je als duaal student een arbeidscontract hebt met je werkgever, gelden voor jou ook alle gewone regels, rechten en plichten die voor elke werknemer gelden. In het arbeidscontract zijn voorwaarden opgenomen over de voortgang van je studie. Je moet bijvoorbeeld voldoende studiepunten halen om in aanmerking te komen voor de vergoeding van het collegegeld door je werkgever.

Welke verplichtingen gelden er voor de werkgever?

Alle bedrijven die zijn aangesloten bij Stichting Cloud IT Academy hebben het predicaat 'Investor in Young Cloud Talent'. Ze geven je twee dagen in de week tijd om je studie te volgen en helpen je ook met de studie. Bovendien krijg je begeleiding op de werkvloer, tijdens je ‘werkdagen’. Je verdient vanaf dag één bij deze bedrijven een salaris en krijgt je collegegeld vergoed als je voldoende studiepunten haalt.

Kan ik altijd beginnen met de opleiding als ik mij heb ingeschreven?

Nee. Hogeschool Utrecht stelt strenge eisen aan werkgevers. Alle bedrijven aangesloten bij Stichting Cloud IT Academy voldoen hieraan. Heb je een baan bij een van onze bedrijven, dan mag je aan de opleiding beginnen.
Voor studenten die werken bij een bedrijf dat niet is aangesloten bij Stichting Cloud IT Academy, zal in een individueel gesprek met de Hogeschool Utrecht bekeken worden of het bedrijf aan de eisen voldoet.