Predicaat

Investor in Young IT Talent

Cloudbedrijven die voldoen aan het profiel om deel te nemen aan onze werken/studeren programma’s krijgen het predicaat ‘Investor in Young IT Talent’. Deze unieke positionering trekt talentvolle studenten, maar ook medewerkers met meer ervaring aan. Het is bovendien een Unique Selling Proposition voor overige stakeholders, waaronder klanten. Investeren in jong IT- talent betekent duurzaam ondernemen, anticiperen op groei en investeren in hoogopgeleide medewerkers die vernieuwende theorieën binnen de organisatie introduceren.

De organisatie

  • Gebruikt hightech technieken en software/hardware tools en biedt studenten een diversiteit aan werkzaamheden. Een product en- kennisportfolio dat aansluit op de duale opleiding en voldoende mogelijkheid biedt om alle specifieke onderdelen van de studie in de praktijk te kunnen uitvoeren

  • Wil investeren in het opleiden van jong talent tot een excellente medewerker

Is bereid om

  • Te investeren in de samenwerking met MBO opleidingsinstituten door voorlichting te geven, speeddates bij te wonen, gastlessen te verzorgen en MBO 4-afstudeerstages ter beschikking te stellen

  • Gastcolleges te geven voor de duale opleidingen bij Hogeschool Utrecht

  • Deel te nemen aan door de Stichting Cloud IT Academy georganiseerde activiteiten

  • Expert meetings voor praktijkbegeleiders bij te wonen

Is verplicht

  • Deel te nemen aan kwalitatieve onderzoeken gericht op leren in de praktijk

  • Inspanningen te verrichten om de student bij een ander bedrijf te plaatsen als er onvoldoende match blijkt te zijn